This page covers demonstrator functionality for the TiTi project. See the TiTi summary for more on the project

TiTi er et forsknings- og innovasjonsprosjekt der Tingtun sammen med Norsk Regnesentral (NR) skal undersøke brukernes motivasjon og egnet funksjonalitet for å gi tilbakemelding om tilgjengelighet på nettsteder med støtte fra Nav FoU. TiTi prosjektet bygger på teknologi som er utviklet i prosjektet Public Barrier Tracker med støtte fra svenske Post- og Telestyrelsen.

På denne siden vil vi legge ut lenker til protyper og tjenester for å teste og samskape med brukere som deltar i prosjektet. Om du vil vite mer eller delta i prosjeket se Prosjektsiden til NR.

Lenker til testrammeverk

Prosjektet skal utvikle et testrammeverk som gjenspeiler deler av tjenester på nav.no

Oversikt over tilbakemeldinger

I løpet av prosjektet vil vi sammenstille tilbakemeldinger som er sendt inn ved hjelp av prototyper av tilbakemeldingsfunksjonen som er listet over. Tilgang til tilbakemeldinger for ulike behov er vist i listen under.

Faglige begreper og norsk som andrespråk

All informasjonen på Nav.no er presentert på norsk og deler av den er i tillegg tilgjengelig på engelsk og samisk. I prosjektet vil vi prøve ut integrasjon av ordbøker for oppslag av NAVs faglige begreper med forklaring på norsk og mer generelle oppslag på forskjellige minoritetsspråk. Løsningen vil bygge på en tilpasning av Tingtun Termer